Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - algemeen

Indien opdrachtgever aan Incasso Service Benelux. een of meerdere facturen ter incasso aandraagt, machtigt opdrachtgever Incasso Service Benelux om in haar naam alle benodigde incasso- en buitengerechtelijk handelingen te verrichten die naar inzicht van Incasso Service Benelux noodzakelijk zijn. Dit houdt onder andere in; het eventueel bij debiteur in rekening brengen van rente en incassokosten. Het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur. Het ontvangen van gelden op de daarvoor bestemde bankrekening van Incasso Service Benelux B.V. Het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval een redelijke betalingsregeling. Mocht deze regeling langer duren dan 6 maanden dan zal daarvoor eerst de toestemming van opdrachtgever gevraagd worden.
Artikel 2 - tarieven en deelbetalingen
De incasso opdrachten worden 100% gratis uitgevoerd voor klanten van Incasso Service Benelux. Bij behaald resultaat wordt over de geincasseerde incassokosten en rente bij opdrachtgever 21% btw in rekening gebracht. Opdrachtgever (mits btw plichtig) kan de factuur met 21% btw terugvorderen via de belasting. Hierdoor zijn de werkelijke kosten voor opdrachtgever nul euro. Wanneer er niets geincasseerd wordt in het buitengerechtelijke traject zal Incasso Service Benelux gratis een verslag uitbrengen van kosten en haalbaarheid voor een gerechtelijke procedure. Opdrachtgever is vrij om te besluiten om een gerechtelijke procedure op te starten of niet. Indien opdrachtgever geen gerechtelijke procedure wenst, zal het dossier kosteloos gesloten worden. Alle betalingen aan Incasso Service Benelux worden onder aftrek van de incassokosten en 21% btw direct doorgestort aan de opdrachtgever. Bij het afrekenen wordt de volgende volgorde aangehouden; Hoofdsom, incassokosten en rente. Dit houdt in dat alle binnengekomen betalingen eerst ter voldoening van de hoofdsom komen, daarna de incassokosten, en als laatste de rente. Opdrachtgever loopt hierdoor geen risico.
Artikel 3 - annulering
Indien de opdrachtgever de opdracht tussentijds in de minnelijke weg wil beeindigen, dat wil zeggen op het moment dat Incasso Service Benelux nog aan het proberen is de opdracht bij debiteur te incasseren, beeindigd, wordt 0.00 tot 9.95 euro excl 21% btw in rekening gebracht bij opdrachtgever. 5% van alle opdrachten kunnen kosteloos gesloten worden zonder opgave van redenen.
Artikel 4 - gerechtelijke incasso
Wanneer er niets geincasseerd wordt in het buitengerechtelijke traject zal Incasso Service Benelux gratis een verslag uitbrengen van kosten en haalbaarheid voor een gerechtelijke procedure. Opdrachtgever is vrij om te besluiten om een gerechtelijke procedure op te starten of niet. Indien opdrachtgever geen gerechtelijke procedure wenst, zal het dossier kosteloos gesloten worden.
Artikel 5 - Vergoeding indienen incasso opdrachten
Voor iedere volledig geinde vordering bij Incasso Service Benelux krijgt u een vergoeding.tot wel 75 euro extra op uw bankrekening gestort. De vergoeding zal verrekend worden bij uw eindafrekening van het betreffende dossier. Alle verdiende bedragen in de verdienmodule zijn inclusief btw.
Vergoedingen:
Bij alle volledig geinde vorderingen van 1 tot 250 ontvangt u: 5.00 per vordering.
Bij alle volledig geinde vorderingen van 251 tot 500 ontvangt u: 7.50 per vordering.
Bij alle volledig geinde vorderingen van 501 tot 750 ontvangt u: 10.00 per vordering.
Bij alle volledig geinde vorderingen van 751 tot 1500 ontvangt u: 15.00 per vordering.
Bij alle volledig geinde vorderingen van 1501 tot 2500 ontvangt u: 25.00 per vordering.
Bij alle volledig geinde vorderingen van 2501 tot 25000 ontvangt u: 75.00 per vordering.
Alle vergoedingen zijn inclusief 21% btw  
Artikel 6 - Incassokosten en rente exclusief btw
Alle genoemde prijzen en tarieven op isbenelux.nl zijn exclusief 21% btw tenzij anders vermeld.   De staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) vanaf 1 juli 2012 Per 1 juli 2012 geldt de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Deze staffel is van toepassing op zowel de rechtsgebieden kanton als civiel. Staffel BIK in zaken waarin de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim is geraakt of de vordering niet voortvloeit uit een overeenkomst
Hoofdsom en rente Tarief (excl. BTW) Tarief (incl. BTW) tot 1 oktober 2012 Tarief (incl. BTW) na 1 oktober 2012
250 37 44,03 44,77
500 75 89,25 90,75
1.250 150 178,50 181,50
2.500 300 357,00 363,00
3.750 450 535,50 544,50
5.000 600 714,00 726,00
10.000 700 833,00 847,00
20.000 800 952,00 968,00
40.000 1.000 1.190,00 1.210,00
100.000 1.500 1.785,00 1.815,00
200.000 2.500 2.975,00 3.025,00
400.000 3.500 4.165,00 4.235,00
1.000.000 4.500 5.355,00 5.445,00
meer 5.500 6.545,00 6.655,00
 

Contactgegevens

Adres
Claudius Prinsenlaan 128, 4818 CP Breda
Tel
076-7002081
IBAN
NL44 RABO 0161341497
Rek
1613.41.497
E-mail
info@isbenelux.nl
Kvk
56926766
Btw
NL852365056B01


Download hier onze brochurexlsbestandxlsbestand

Neem direct contact met ons op.