Executie Vonnissen

Met een uitspraak van de rechter kan de zaak zijn gewonnen, maar is de vordering nog niet binnen. Indien de schuldenaar niet vrijwillig aan een uitspraak voldoet, dan is nodig dat een uitspraak ten uitvoer wordt gelegd. Dit noemen we het executeren van de uitspraak. Ondanks dat een hoger beroep de executie schorst, kunnen uitspraken veelal onverminderd ten uitvoer worden gelegd doordat de rechter een vonnis vrijwel in alle gevallen “uitvoerbaar bij voorraad” verklaart.

Ingeval van executie mag een deurwaarder op het gehele vermogen van de schuldenaar executoriaal beslag leggen. Op enkele vermogensobjecten na kunnen op alle bezittingen van de schuldenaar beslag gelegd worden. Dreigt een executie onredelijk uit te pakken voor een schuldenaar of wordt met de executie misbruik van recht gemaakt dan kan de schuldenaar daartegen in het geweer komen. In een executie kort geding kan schorsing van de executie of een verbod tot nadere executie worden gevraagd.


Contactgegevens

Adres
Claudius Prinsenlaan 128, 4818 CP Breda
Tel
076-7002081
IBAN
NL44 RABO 0161341497
Rek
1613.41.497
E-mail
info@isbenelux.nl
Kvk
56926766
Btw
NL852365056B01


Download hier onze brochurexlsbestandxlsbestand

Neem direct contact met ons op.