Een gerechtelijke procedure opstarten

Incasso Service Benelux doet er alles aan om uw vorderingen zo snel mogelijk te incasseren via de minnelijke weg. Als na minnelijke traject geen betaling is ontvangen van uw debiteur is de gang naar een rechter de volgende stap. Bij Incasso Service Benelux kunt u makkelijk een procedure opstarten bij de kantonrechter. Dit kan met geldvorderingen tot een maximum van EUR 25.000,-.

Wij toetsen uw debiteur Gratis op kredietwaardigheid. Daarna brengen wij verslag bij u uit van onze bevindingen en tarieven voor een gerechtelijke procedure. Mocht de zaak helder zijn dan zullen wij u aanraden om te dagvaarden. U bent vrij om te kiezen of u gaat dagvaarden of niet. Indien u niet verder wenst te gaan zullen wij het dossier kosteloos sluiten.

Stap voor stap...

Opstellen van een dagvaarding.

Incasso Service Benelux zal het opstellen van een dagvaarding volledig voor u verzorgen.

Gerechtsdeurwaarder

Na het invullen van de gegevens op de dagvaarding zullen we de dagvaarding naar onze gerechtsdeurwaarder sturen. Deze voegt in overleg met de rechtbank de datum en het tijdstip van de zitting toe en gaat naar de gedaagde partij om de dagvaarding te betekenen. Daarna stuurt de deurwaarder de dagvaarding aan ons terug.

Datum Zitting

In veel gevallen word de vordering geheel voldaan voordat de zitting plaatsvindt. De zitting hoeft dan niet meer door te gaan. U hoeft dan ook niet het griffierecht te betalen.

De procedure

Wij begeleiden de gehele zitting voor en namens u. De voortgang in de procedure kunt u online in uw dossier volgen. De meeste zaken bij de kantonrechter eindigen met een verstekvonnis. Dat wil zeggen dat de gedaagde partij niets van zich laat horen en wordt veroordeeld tot betaling van uw factuur plus rente en kosten. Van de 398.000 in 2005 door de kantonrechter uitgesproken vonnissen ging het in 317.000 gevallen om verstekvonnissen (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek). Dat betekent dat in 80% van de zaken er binnen een aantal weken na het uitbrengen van de dagvaarding een uitspraak kwam. Van de resterende 20% ging een gedeelte na het ontvangen van de dagvaarding alsnog over tot betalen en in de overige gevallen werd er door gedaagden verweer gevoerd. U krijgt als eiser dan de gelegenheid daarop schriftelijk te reageren. Als de zaak erg gecompliceerd wordt kan de Kantonrechter een comparitie gelasten. Beide partijen worden dan tijdens een speciale zitting gehoord, waarbij meestal gepoogd wordt er samen uit te komen.

Vonnis behaald.

Na uitspraak van de rechter en als er vonnis is behaald, dan kan dit vonnis aan onze deurwaarder ter executie worden aangeboden waarna wij het traject van de executie en de deurwaarder zullen volgen en monitoren.

Uitbetaling

De laatste stap is uitbetaling.

Een gerechtelijke procedure opstarten.

Gratis

Dossier sluiten (geen procedure)

Vanaf €129

Dagvaarding zonder verweer

Vanaf €289

Dagvaarding met verweer

Vanaf €399

Dagvaarding met zitting bijwonen

Contactgegevens

Adres
Claudius Prinsenlaan 128, 4818 CP Breda
Tel
076-7002081
IBAN
NL44 RABO 0161341497
Rek
1613.41.497
E-mail
info@isbenelux.nl
Kvk
56926766
Btw
NL852365056B01


Download hier onze brochurexlsbestandxlsbestand

Neem direct contact met ons op.